Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
R. Kolářová - J. Bohuněk
Fyzika pro 6. ročník základní školy

klikni pro větší náhled

Cena: 141 Kč
Vazba: V4
Počet stran: 160
Formát: A5
Vydání: 2.
Obchodní číslo: 9811292
ISBN: 978-80-7196-246-5
Titul je součástí řady: Fyzika pro 6. až 9. ročník základní školy

katalog nakladatelství Prometheus
Učebnice je součástí osvědčené čtyřdílné řady. Je zpracovaná v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.
V jednotlivých článcích je uvedeno stručné vysvětlení nových poznatků a ukázky jejich využití v denním životě, ale i návody na pozorování a provádění pokusů. V závěru každého článku je shrnutí toho, co je užitečné si zapamatovat.
V učebnici jsou zařazeny i laboratorní úlohy a výsledky úloh.
Řadu učebnic doplňuje příručka pro učitele, jejíž první část může být pro učitele fyziky jednou z inspirací při tvorbě
ŠVP. V druhé části příručky jsou podrobná řešení úloh ze všech čtyř učebnic opatřená doplňujícími poznámkami jak
k možným dalším variantám úloh, tak radami a zkušenostmi z realizace pokusů. V závěru je uvedena literatura a webové stránky, kde lze nalézt další informace k fyzice, její historii i k využití fyzikálních poznatků.

katalog nakladatelství Prometheus
Obsah
katalog nakladatelství Prometheus
Schválilo MŠMT č.j. MSMT-9942/2014 dne 21. března 2014 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Fyzika s dobou platnosti šest let.

  Související titulynakladatelství Prometheus  
  9811293 Fyzika pro 7. ročník základní školy cena: 146 Kč  
  9811294 Fyzika pro 8. ročník základní školy cena: 141 Kč  
  9411063 Fyzika pro 9. ročník základní školy cena: 146 Kč  
  9411054 Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 6. ročník ZŠ cena: 78 Kč  
  9411055 Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 7. ročník ZŠ cena: 82 Kč  
  9411056 Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 8. ročník ZŠ cena: 79 Kč  
  9611221 Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 9. ročník ZŠ cena: 84 Kč  
  0811451 Měření fyzikálních veličin (CD) cena: 960 Kč  
  0511395 Příručka učitele fyziky na základní škole s náměty pro tvorbu ŠVP cena: 316 Kč