Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
M. Kočandrle - L. Boček
Matematika pro gymnázia – Analytická geometrie

klikni pro větší náhled

Cena: 135 Kč
Vazba: V2
Počet stran: 220
Formát: A5
Vydání: 3.
Obchodní číslo: 9421104
ISBN: 978-80-7196-390-5
Titul je součástí řady: Monotematická řada učebnic matematiky pro gymnázia

katalog nakladatelství Prometheus

Učebnice je součástí monotematické řady učebnic matematiky pro gymnázia. Lze ji využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací, text je potřebným způsobem diferencován. Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s odbornou skupinou pro gymnázia Jednoty českých matematiků a fyziků. Znak JČMF, který všechny tyto učebnice nesou, je známkou jejich vysoké odborné a metodické úrovně.

V 3. vydání byly nově doplněny klíčové kompetence, které učebnice utváří a rozvíjí, očekávané výstupy jednotlivých kapitol a průřezová témata, jejichž realizaci učebnice napomáhá.


katalog nakladatelství Prometheus
Obsah
katalog nakladatelství Prometheus
Schválilo MŠMT čj. MSMT-6573/2014-4 dne 3. března 2014 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro předmět matematika s dobou platnosti 6 let.