nakladatelství PrometheusSLEVA PRO ŠKOLY nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 

  Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
M. Macháček
Fyzika 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia

Cena: 166 Kč
Vazba: V4
Počet stran: 160
Formát: A4
Vydání: 2.
Obchodní číslo: 0111341
ISBN: 978-80-7196-220-5
Titul je součástí řady: Fyzika 6 až 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia

katalog nakladatelství Prometheus
Učebnice v souladu s novým školským zákonem i s RVP učí žáky tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, aby dobře porozuměli přírodním zákonitostem a aby viděli, kde všude se tyto zákonitosti projevují. Obsahuje dvě úrovně výkladu. Základní úroveň obsahuje učivo požadované RVP v hloubce přiměřené průměrným žákům. Rozšiřující úroveň je vhodná pro tercii víceletých gymnázií a pro třídy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů. Učivo je vykládáno na příkladech a jevech běžného denního života v přírodě, technice, sportu apod.
V závěru učebnice je uveden přehled kompetencí, k jejichž utváření a rozvíjení používání této učebnice přispívá a očekávané výstupy, kterých mohou žáci ve výuce fyziky pomocí této učebnice dosáhnout.
katalog nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus
Schválilo MŠMT čj. MSMT-7852/2012-22 dne 16.4.2012 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Fyzika s dobou platnosti šest let.

  Související titulynakladatelství Prometheus  
  0011332 Fyzika 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia cena: 166 Kč  
  0111340 Fyzika 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia cena: 166 Kč  
  9811309 Fyzika 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia cena: 166 Kč  
  9411061 Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 8. ročník základní školy cena: 78 Kč  
  0611407 Příručka pro učitele k učebnicím Fyzika 6 až 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia cena: 316 Kč