Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
O. Odvárko - J. Kadleček
Matematika pro 7. ročník ZŠ, 3. díl - Shodnost; středová souměrnost; čtyřúhelníky, hranoly

klikni pro větší náhled

Cena: 115 Kč
Vazba: V4
Počet stran: 100
Formát: B5
Vydání: 3. přepracované
Obchodní číslo: 1011479
ISBN: 978-80-7196-430-8

katalog nakladatelství Prometheus
Učebnice je součástí řady učebnic matematiky zpracované podle RVP. Věnuje se geometrii, větám o shodnosti trojúhelníků a jejich využití při konstrukci trojúhelníků; středové souměrnosti; čtyřúhelníkům zvláště rovnoběžníkům a lichoběžníkům; hranolům, jejich sítím, povrchům a objemům. Úlohy ve Cvičeních jsou aktualizovány (měna při placení nákupů, výše cen). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy (např. rozvoj geometrické představivosti, kombinatorické úlohy). Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím (např. úsporné žárovky, kouření). Učebnice je barevná, jsou v ní zařazeny fotografie reálných objektů a situací, vtipné a motivující barevné ilustrace.
Učebnice má schvalovací doložku MŠMT.

katalog nakladatelství Prometheus
Obsah
katalog nakladatelství Prometheus

Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-3269/2017 dne 7. února 2017 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šest let.

Tato učebnice je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

  Související titulynakladatelství Prometheus  
  1011477 Matematika pro 7. ročník ZŠ, 1. díl - Zlomky; celá čísla; racionální čísla cena: 115 Kč  
  1011478 Matematika pro 7. ročník ZŠ, 2. díl - Poměr; přímá a nepřímá úměrnost; procenta cena: 115 Kč  
  1011480 Pracovní sešit z matematiky pro 7. ročník ZŠ - soubor úloh cena: 162 Kč