Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
J. Kadleček - Š. Gergelitsová
Základy rýsování pro ZŠ

klikni pro větší náhled

Cena: 97 Kč
Vazba: V1
Počet stran: 72
Formát: A5
Vydání: 1.
Obchodní číslo: 9611223
ISBN: 978-80-7196-113-0

katalog nakladatelství Prometheus
V souladu s učebními osnovami doplňuje tato publikace učebnice matematiky. Obsahuje základy kótování, promítání na dvě navzájem kolmé průmětny a volné rovnoběžné promítání.
katalog nakladatelství Prometheus
Obsah
katalog nakladatelství Prometheus

Schválilo MŠMT čj. 2486/2010-22 dne 20. 4. 2010 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace a Člověk a svět práce s dobou platnosti šest let.