nakladatelství Prometheus
SLEVA PRO ŠKOLY
nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 
Informace o řadě:

Tematické prověrky z učiva fyziky ZŠ
J. Bohuněk - E. Hejnová

Tematické prověrky jsou uspořádány do čtyř částí pro 6. až 9. ročník. Kromě celého souboru s CD, vycházejí v knižní podobě sešity pro jednotlivé ročníky také samostatně. Celý soubor obsahuje 32 prověrek, které plně pokrývají učivo fyziky probírané na základní škole. Obsah jednotlivých prověrek byl volen tak, aby zahrnoval očekávané výstupy a učivo, které je uvedeno v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání pro obor fyzika - vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Zadání všech prověrek v elektronické podobě na CD může učitel využít např. tak, že vybere určitou prověrku a vytiskne ji, nebo může vybrat z libovolné prověrky jen některé úlohy, které chce zadat. K závěrečnému opakování pak může vybrat úlohy z různých prověrek a sestavit si vlastní verzi prověrky. Všechny prověrky je možné přepisovat, vytvořit nové zadání úlohy, nebo texty některých úloh úplně vynechat.

 
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus