nakladatelství Prometheus
SLEVA PRO ŠKOLY
nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 
Informace o řadě:

Velké knihy matematických písemných prací pro 6., 7., 8. a 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
P. Husar

Řada publikací přinášející písemky a testy všech druhů, typů, témat a rozsahů. Najdete zde práce lehké, středně obtížné i těžké, krátké i dlouhé, tematické, průřezové i souhrnné, klasické s otevřenými úlohami i nabídkové s uzavřenými úlohami a s výběrem odpovědí. Písemné práce pokrývají kompletně matematickou látku každého ročníku. Každá písemná práce je uvedena ve dvou variantách A a B; je doplněna bodováním, hodnocením i řešením.  Kromě písemných prací je každé matematické téma doplněno sbírkou dalších úloh s řešením. Přiložené CD umožní práce rovnou tisknout, doplňovat vytvořené písemky, různě je obměňovat, sestavovat vlastní práce a do sbírek doplňovat další příklady.


 
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus