Jak objednávat   ks   tisk stránky  zpět  
E. Hejnová - R. Kolářová - V. Bdinková - V. Kamenická
Měření fyzikálních veličin (CD)

klikni pro větší náhled

Cena: 960 Kč
Vydání: 1.
Obchodní číslo: 0811451
ISBN: 978-80-7196-380-6
Titul je součástí řady: Multimediální materiály pro výuku fyziky na ZŠ

katalog nakladatelství Prometheus
První z řady CD k výuce fyziky, která doplňují učebnice autorů R. Kolářová a kol.: Fyzika pro 6. až 9. ročník ZŠ, ale užitečná budou i všem učitelům, kteří učí podle jiných učebnic. V prezentacích je zahrnuto velké množství aplikačních i problémových úloh, námětů na zajímavé pokusy i další samostatnou práci žáků. Jednotlivé úlohy v předváděcích sešitech využívají v maximální míře možností interaktivní tabule (doplňování textů, dokreslování obrázků, přesouvání a seskupování textů a obrázků, luštění křížovek, odkazy na internet, zvukové klipy, videonahrávky atd.). Velký důraz je kladen na motivaci žáků, mezipředmětové vztahy a využití fyzikálních poznatků v běžném životě. Všechny prezentace jsou připraveny ve formě předváděcích sešitů k použití na interaktivní tabuli typu ACTIVboard využívající programu ACTIVstudio (verze 3.7.18). Interaktivní prezentace je určená pro systémy Windows k použití na interaktivní tabuli typu ACTIVboard využívající programu ACTIVstudio Professional Edition. Lze ji používat i na jiných typech interaktivních tabulí nebo promítat pomocí dataprojektoru s využitím prohlížeče ACTIVstudio Student Edition, který je součástí tohoto multimediálního CD.
katalog nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus
  Související titulynakladatelství Prometheus  
  0811452 Vlastnosti látek a těles (CD) cena: 960 Kč